background background

Käerjeng

Besser liewen an all eisen Uertschaften - Mieux vivre dans toutes nos localités

D’Koalitioun CSV-déi gréng huet déi lescht Joer konsequent a Richtung Verbesserung vun der Liewensqualitéit zesumme geschafft an huet och nach vill vir. An all de Lokalitéite vun der Gemeng gëtt an nohalteg Projeten investéiert, Infrastrukturen, Parken a Place de Renconter geschaaft.

Au cours des dernières années, la coalition CSV-déi gréng a investi en continu dans la qualité de vie de ses citoyens et poursuit ce chemin par de nouveaux projets durables en créant des lieux de rencontre enrichissant les centres de nos villages.

OPWÄERTUNG VUN ONSEN DUERFKÄREN – MODERNISATION DES CENTRES DE NOS LOCALITES

NEI SCHOULINFRASTRUKTUREN FIR EIS KANNER – DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES POUR NOS ENFANTS

DYNAMIK VUM VERÄINSLIEWEN ERHALEN – MAINTENIR LA DYNAMIQUE DE LA VIE ASSOCIATIVE