background background

Käerjeng

Vëlosnetz fir Käerjeng - Réseau cyclable pour Käerjeng

Ons Aktiounen a Visiounen

 • Sensibiliséierung vun de Bierger fir d’Notzen vum Vëlo an der Fräizäit an am Alldag duerch Entdeckungstouren
 • Promotioun vum “Tour du Duerf” a Participatioun um “Vëlosummer 2023”
 • Verbesserung vum existente Vëlosweeërnetz an d’Verbindunge mat den Nopeschgemengen
 • Aktiv Mobilitéit als integralen Bestanddeel vun all Projet zur Neigestaltung vum ëffentlechen Raum vun der Gemeng, PAG a PAP maachen
 • Generaliséierung vum Tempo 30 bannent de Stied
 • Organisatioun vun interkommunalen a grenziwwerschreidend Aktivitéiten am Zesummenhang mat der doucer Mobilitéit

Nos actions et nos visions

 • Sensibiliser les citoyens à utiliser le vélo pour la mobilité touristique et la mobilité quotidienne, au travers de balades de repérage
 • Promotion du « Tour du Duerf » et participation au « Vëlosummer 2023 »
 • Amélioration du réseau cyclable actuel et des connexions aux communes voisines
 • La mobilité active, partie intégrante de tout projet de réaménagement de l’espace publique communal, PAG et PAP
 • Généralisation de la vitesse à 30 km/h dans les agglomérations
 • Organisation d’activités intercommunales et transfrontalières autour des thèmes de la mobilité douce