background background

Käerjeng

Josée-Anne Siebenaler-Thill

  • Tête de liste
  • Professeure e.r.
  • Échevine Pacte-Climat et Pacte-Nature
  • Présidente de la section déi gréng Käerjeng
  • Membre des Syndicats SIACH; SICONA; SES; du SABA et du Club Senior Prënzebierg
  • 61 ans, Hautcharage
Eng liewenswäert Gemeng fir all Alter leit mir um Häerz. Sou erlaben z.B.déi nei Spillplazen de Kanner, spilleresch vill Fäegkeeten ze trainéieren, déi si herno e Liewe laang brauchen. An enger nächster Etapp setzen ech mech dofir an, dass déi geplangte Plaz fir déi Jonk geschafe gëtt.