background background

Käerjeng

Roger Lepage

  • Tête de liste
  • Professeur en sciences économiques et sociales
  • Président de la commission de la mobilité
  • Vice-président de natur & ëmwelr a.s.b.l. section Kéinzeg-Féngeg-Grass
  • 54 ans, Hautcharage
Mir ass et wichteg, datt d’Mobilité douce fir Foussgänger an Vëlosfuerer an der Gemeng an am Kordall weider ausgebaut gëtt an datt ëmmer méi Bierger „Loscht“ drop kréien. Vun neien sécheren an attraktiven Foussgänger-Vëlosweeër an flächendeckenden 30-Zonen profitéieren Bierger vun all Alter fir op d’Schaff, an d’Schoul oder an der Fraïzäit.  Ech wäert mech och engagéieren fir d‘Projeen vum Klimabiergerteam an den Beräicher Mobilitéit an Kanner an Jugendaarbecht ëmzesetzen (Klimateam kids an teens), d‘Bongerten zu Kënzeg weider ze ënnerhalen an eng Spillwiss fir eis Muppen ze schafen.