background background

Käerjeng

Josée-Anne Siebenaler-Thill

  • Schäffin

FONCTION : 1. Schäffin a Presidentin vun déi gréng KäerjengPROFESSION : SportsproffLOCALITÉ : Hautcharage

55 Joer, bestuet, 3 Kanner
Fräizäit: Gaart, Liesen, Reesen    

  • Member vu Käerjeng hëlleft
  • Member vum Fairtrade-Grupp

Mam gudde Beispill virgoen a sech asetzen fir eng lieweg, autark Gemeng 

Nëmmen ze lamentéieren hëlleft näischt, dofir wollt ech aktiv ginn an hunn 1999 fir d’éischte Kéier kandidéiert. Ech hunn mech fir déi gréng decidéiert, well mir de Prinzip vun der basisdemokratescher Partei wichteg war an d’Ecologie an de Kampf géint Atomkraaft mir nach ëmmer um Häerz louchen.

Zu den Theme fir déi ech mech asetze gehéieren d’Ecologie, erneierbar Energien, Schoul, Maison Relais, Jugend an Drëtten Alter, Mobilité douce fir jiddereen. Andeem mir Käerjeng an deene Beräicher stäerken, entwéckele mir eis Gemeng vun enger Duerchfahrtsgemeng zu enger ëmmer méi lieweger an autarker Gemeng.